Miracle Serenity

Miracle Serenity er ný hugbúnaðarsvíta eða lausnavöndull, sem sérfræðingar Miracle hafa þróað. Svítan hefur þegar verið innleidd á fjölda vinnustaða. Um er að ræða annars vegar grunnviði og hins vegar einstakar lausnir. Fyrstu tvær lausnirnar í vöndlinum eru vöktunarþjónustan Serenity Monitor og keyrsluumhverfið Serenity Orchestrator. Fleiri lausnir eru langt komnar í þróun, meðal annars fyrir viðskiptagreiningu (Business Intelligence) og vöruhús gagna (Data Warehouses). Monitor vaktar stöðu á vélum, diskum, gagnagrunnum og verkum á meðan Orchestrator skipuleggur og keyrir afritatöku og endurheimt, öryggisuppfærslur og aðrar keyrslur eða runuvinnslur í reglulegri keyrslu. Miracle Serenity grunnviðirnir eru jafnframt hluti af víðtækri rekstrarþjónustu Miracle.

Virkni í vöruhúsum gagna

Gott dæmi um hvernig Miracle Serenity virkar í vöruhúsum gagna er að Orchestrator getur stjórnað þar verkum og ferlum og Monitor svo vaktað öll skrefin í vöruhúsaferlinu. Miracle Serenity grunnviðirnir eru óháðir öðrum hugbúnaði og lausnum, keyra í sjálfstæðu umhverfi og hafa því létt fótspor gagnvart vélbúnaði. Þetta er lausnavöndull sem er að mörgu leyti þróaður sérstaklega til að lækka rekstrarkostnað við upplýsingatæknirekstur og bæta fyrirsjáanleika í útgjöldum á sama tíma og rekstraröryggi eykst.

Sjálfvirknivæðing

Miracle Serenity sinnir margvíslegri sjálfvirknivæðingu hvort heldur í eigin hýsingarumhverfi eða skýi. Sjálfvirknin hefur fjölbreyttan ávinning; hún lækkar  kostnað við síendurtekin verk og fækkar villum og mannlegum mistökum. Þar með eykst allt rekstraröryggi við upplýsingatækni. Hægt er að innleiða Serenity Monitor og Serenity Orchestrator saman eða í sitthvoru lagi eftir uppsetningu á Miracle Serenity-grunnviðunum.

Alhliða vöktun

Serenity Monitor er alhliða vöktunarlausn til að safna, greina og bregðast við vöktunargögnum, hvort heldur úr skýi viðskiptavina eða staðbundinni hýsingarþjónustu. Monitor vaktar þá gögnin allt frá uppruna þeirra í hvers konar gagnagrunnum og yfir til vegferðar þeirra gegnum vöruhús. Sendir svo upplýsingar um öll frávik áfram til eftirlitskerfis Miracle og/eða beint til til viðskiptavinar.

Betri upplýsingagjöf

Auðvelt er að fá samanteknar upplýsingar sendar með sjálfvirkum hætti eins oft og þörf þykir. Á öllum tímum er jafnframt hægt að skoða sömu upplýsingar í aðgengilegum PowerBI-teningi. Þægilegt er að nota Monitor til að hámarka afköst, framboð og uppitíma forrita og þjónustu. Monitor eykur skilning á frammistöðu mismunandi hugbúnaðar og lausna og vöktunin gerir til dæmis kleift að bregðast handvirkt með forritun eða annars konar inngripum við mismunandi kerfisviðburðum, sem Monitor lætur vita af með þeim hætti sem valinn er hverju sinni.

Öflugri yfirsýn

Hentugt er að nota Miracle Serenity til að fá svör við algengum og mikilvægum spurningum og styrkja þannig yfirsýn. Hversu mikið pláss taka til að mynda mismunandi gagnagrunnar í rekstrinum og hversu margir grunnar í eru í notkun í þróunar-, prófunar- og raunumhverfi? Þetta eru allt spurningar, sem Serenity veitir svör við. Einnig er hægt að skoða allt frá öryggisglufum til þess tíma sem tekur að afrita gögn og endurheimta og meta tímalengd og gagnamagn við hrun á grunnum.

Múrbrjótur í vöktun

Jafnframt einfaldar Miracle Serenity upplýsingagjöf með því að brjóta niður múra milli vöktunar á hugbúnaði og vélbúnaði og fylgjast með hvort tveggja. Hefðbundin vöktunarkerfi starfa yfirleitt bara í öðru hvoru umhverfinu. Vélbúnaðarvöktun á diskum, örgjörvum, minni og fleiru nær þannig oftast nær ekki yfir keyrslur og vinnsluverkefni í hugbúnaðarvöktun, meðal annars í vöruhúsum gagna og í hugbúnaði eða kerfum sem hýst eru utanhúss. Miracle Serenity starfar á mörkum eða jaðri þessa umhverfis og vaktar hvaðeina, sem gerir samþætta og straumlínulagaða upplýsingagjöf til ábyrgðaraðila og kerfisstjóra mögulega; allt á einum stað. Fyrir vikið sparast tími og aðrar auðlindir, auk þess sem stöðugleiki og öryggi eykst til muna.

Hugarró

Hugtakið “serenity” merkir hugarró. Þetta er kunnuglegt en þó sérstakt orð, enda er það til dæmis víða notað til að lýsa óbyggðum Íslands í einu orði: Hinni óvenjulegu kyrrð sem þar ríkir. Myndheimur vörumerkisins einnkennist í takti við það af landslagsmyndum Siggeirs Magnúsar Hafsteinssonar, hönnuðar og ljósmyndara. Allar lausnir innan Miracle Serenity svítunnar eiga það sameiginlegt að geta veitt notendum þeirra hugarró og jafnvægi, til dæmis með vöktun og sjálfvirknivæðingu vandasamra verka. Hönnuður vörumerkisins er Valgerður Gunnarsdóttir.